- TRŽIŠTE - /24.04.2014./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.70 din/kg , pšenica 21.80 din/kg , soja 58.00 din/kg ; /24.04.2014./ Berza u Budimpešti: kukuruz 19.56 din/kg , pšenica 21.82 din/kg ; soja - ; /24.04.2014./ Berza u Čikagu: kukuruz 16.57 din/kg , pšenica 20.78 din/kg , soja 45.10 din/kg ; /24.04.2014./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 15.55 din/kg , pšenica 21.76 din/kg , soja 43.87 din/kg ; /24.04.2014./ Berza u Parizu: kukuruz 21.46 din/kg , pšenica 24.81 din/kg , soja - ;

Unija poljoprivrednika Sremska Mitrovica

 

JEFTINIJI EVRO DIZEL NA LISTI ČEKANJA

Novi Sad/Sremska Mitrovica, 24. april 2014.

Zlatan Đurić, predsenik Unije poljoprivrednika iz Sremske Mitrovice, gostujući sinoć u emijsiji „Lenija” Novosadske televizije, izjavio je da među ratarima u Vojvodini i Mačvi postoji veliko interesovanje za kupovinu evro dizela po ceni od 142 dinara po litri, gde je uračunat i dovoz do kupca.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

PESTICIDI POD KONTROLOM

Beograd, 24. april 2014.

Od stupanja na snagu Zakona o sredstvima za zaštitu bilјa (jun 2009. godine) predstavnici stranih razvojno-istraživačkih kompanija (Syngenta, Bayer, BASF, Dow AgroSciences, DuPont, Makhteshim), preko svog udruženja SECPA vršili su pritisak na Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i institucije ovlašćene od strane nadležnog Ministarstva, kako dopisima, tako i preko sredstava javnog informisanja i iznosili određene tvrdnje u vezi sa registracijom i primenom sredstava za zaštitu bilјa u našoj zemlјi koje ne odražavaju pravo stanje u ovoj oblasti i ne odgovaraju istini.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

24.04.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

SUMNJIVO 40 ODSTO PESTICIDA

 

Novi Sad, 24. april 2014.

Izvor: Dnevnik

Od ukupno 800 registrovanih sredstava za zaštitu bilјa u Srbiji, oko 40 odsto je registrovano na osnovu minimuma potrebne dokumentacije, tvrde u Udruženju proizvođača sredstava za zaštitu bilјa (SECPA) u Srbiji, koje okuplјa vodeće svetske kompanije u toj oblasti.

Narodna skupština

 

POVEĆANE OBAVEZE MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

Beograd, 24. april 2014.

Poslanici Narodne skupštine razmatraju Predlog zakona o ministarstvima i Vladi. Iz Predloga zakona o ministarstvima prenosimo u celini član 5. koji ima naslov: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

***

PREGLED CENA ŽITARICA

 

23.04.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS - MANIFESTACIJE

Konkurs traje: 

23.04.2014. do 31.07.2014.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS ZA MALE PRERAĐIVAČKE KAPACITETE

Konkurs traje: 

23.04.2014. do 06.10.2014.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

U TOKU RAD NA IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ZA GORIVO I ĐUBRIVO

Beograd, 23. april 2014.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije radi na izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo kao i Pravilinika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo, kako bi svim registrovanim polјoprivrednim proizvođačima bilo omogućeno da dobiju ove vrste podsticaja.

OBNOVITI MEHANIZACIJU

 

Novi Sad, 23. april 2014.

Izvor: Dnevnik

Revitalizacijom preduzeća koja se bave proizvodnjom polјoprivredne mehanizacije u Srbiji moglo bi da bude otvoreno 10.000 radnih mesta i proizvodila bi se hrana za 50 miliona stanovnika, rekao je generalni sekretar Udruženja diplomiranih mašinskih inženjera Miroslav Krstić.

PAORI LjUTI NA OSIGURAVAJUĆE KUĆE

 

Novi Sad, 23. april 2014.

Izvor: Dnevnik

Osiguranje jeste najbolјi način da polјoprivrednici zaštite svoje useve i životinje, međutim, i pored toga što je sve više osiguravajućih kuća dospelo do njiva i staja, a pomaže i država, i dalјe se malo ko odluči na ovaj trošak.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

22.04.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU 

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Nauka i praksa

 

OPTIMIZACIJA GUSTINE USEVA KUKURUZA

Prof. Dr Pepó Péter, Univerzitet u Debrecinu, Fakultet za poljoprivredne, prehrambene i nauke za zaštitu čovekove okoline, Institut za biljne nauke Debrecin, u listu Magyar Mezőgazdaság objavio je tekst, koji uz saglasnost objavljujemo, a koji je preveo prof. dr Janoš Berenji. Zahvaljujemo se autoru i dr Berenji.

U pogledu tehnologije setve njivske useve delimo u dve grupe: na useve sa kolektivnom produkcijom, koje se seju u gustom sklopu (strnine, mahunjače, uljana repica, itd) i koje su više ili manje u stanju da same regulišu gustinu useva u zavisnosti od spoljnih: ekoloških (vreme, zemljište) i agronomskih (snabdevenost biljnim hranivima i vodom, zemljišni uslovi, itd) faktora.

Šta kažu mlekare o smanjenju otkupa?

 

ODGOVORI MLEKARA VRTE SE U KRUG

Novi Sad, 22. april 2014.

Mlekare, istina ne sve, smanjuju cenu mleka i otkup, ali ne i svim farmerima. To je bio povod da upitamo prerađivače zašto to čine i gde je kraj takvim poslovnim potezima?

Farmeri i udruženja koja ih zastupaju su zatečeni ovakvim potezima, jer upravo dolazi period kada se mlekarama nudi najviše mleka.

Tržište stoke

 

TOVLJENICI: 195-200 DIN/KG

Novi Sad/Šabac/Ruma, 17. april 2014.

Cena utovljenih svinja u Sremu i Mačvi ponovo je veća: sa 160 dinara po kilogramu, koliko je važila do pre par nedelja, danas je dostigla 195-200 dinara po kilogramu. Stočari kažu da je moguće očekivati da u naredna dva dana bude još i veća, jer su pojedine manje klanice pred uskršnje praznike ostale bez dobavljača.