- TRŽIŠTE - /10.03.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.20 din/kg , pšenica 19.40 din/kg , soja 39.55 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.49 din/kg , pšenica 20.04 din/kg , soja 33.21 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.88 din/kg , pšenica 15.93 din/kg , soja 31.44 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.55 din/kg , pšenica 20.94 din/kg , soja - ;

IZVEŠTAJ O KRETANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA NA PODRUČJU VOJVODINE

 

Novi Sad, 21. 07. 2011.

POKRAJINSKI CENTAR PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA

 

Helicoverpa armigera– pamukova sovica

Značajno povećanje brojnosti pamukove sovice. Na regionu Sente zabeleženo je preko 132 imaga za noć. Povećanje brojnosti registruje se na području Palića, Žednika , Bogaraša i Debeljače. Ostali regioni beleže pojedinačne primerke. Neophodno je pratiti polaganje jaja pamukove sovice i njihovo piljenje u cilju preduzimanja mera kontrole.

 

Ostrinia nubilalis – kukuruzni plamenac

Povećanje brojnosti imaga kukuruznog plamenca na skoro svim mestima osmatranja. Najznačajnije povećanje broja imaga registruje se na regionima Vrbasa (255 primeraka ), Srbobrana (177 imaga), Kikinde (100 imaga) i Sombora sa preko 80 odraslih jedinki za jednu noć. Evidentirana su polaganja jaja kukuruznog plamenca na semenskim kukuruzima i kukuruzu šećercu. Prati se polaganje jaja na usevima paprike. Ukoliko se registruje polaganje jaja, pratiti promenu boje jajnih legala radi utvrđivanja momenta tretiranja. Ovo je veoma važno u sprovođenju blagovremenih mera zaštite i sprečavanju ubušivanja larvi u plod paprike. U ovom slučaju najbolje je kontaktirati najbliži regionalni centar Prognozno – izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine.

 

Cercospora beticola- prouzrokovač pegavosti lista šećerne repe

Uslovi koji vladaju u usevu šećerne repe od 17.07. do danas, omogućavaju dalje širenje i infekciju Cercospora beticola, prouzrokovača lisne pegavosti šećerne repe. Dnevne infektivne vrednosti se povećavaju na svim regionima i kreću se od 3 na području Pančeva do 6 na području Srbobrana. Dvodnevne infektivne vrednosti 20.07. i 21. 07. kreću se od 5 do 12, što ukazuje na prisustvo povoljnih uslova za razvoj lisne pegavosti. Ukoliko usevi šećerne repe nisu zaštićeni, neophodno je primeniti fungicide radi zaštite useva.

 

Carpocapsa pomonella– jabukin smotavac

Beleži se prisustvo imaga na skoro svim mestima osmatranja. Let druge generacije je na nivou 70 do preko 80% u zavisnosti od regiona i akumulacije toplote u tim regionima. Piljenje jaja je takođe zavisno od uslova na regionu i kreće se na nivou od 30 do preko 50%. Pratiti procese polaganja jaja i piljenja i preduzimati neophodne mere zaštite.

 

Grapholita funebrana– šljivin smotavac

I dalje povećan broj ulovljenih imaga na području Crvene Crkve, Kovina, Novog Kneževca, Hajdukova i Bačkog Dobrog Polja, dok na ostalim punktovima registrujemo pojedinačne primerke.

 

Cydia molesta- breskvin smotavac

Na punktovima Novog Sada, Sente, Subotice i Rume beleži se značajno povećanje brojnost breskvinog smotavca.