- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Izveštaj o kretanju štetnih organizama na području Vojvodine Pokrajinskog centra prognozno izveštajne službe zaštite bilja

 

TRULEŽ KORENA ŠEĆERNE REPE NA PODRUČJU SREMA

Novi Sad, 7. jul 2011.

Diabrotica virgifera var. virgifera Le Conte  - kukuruzna zlatica

Stalni pojedinačni ulovi kukuruzne zlatice  registruju se na području Bačkog Petrovca, Tovariševa, Bačkog Dobrog Polja, Gakova, Karavukova i Srpskog Miletića.

Visoki ulovi ove štetočine zabeleženi su na području Subotice na punktovima Čurčin i Žednik ( do 200 primeraka po klopci). U ostalim regionima Vojvodine na mestima osmatranja nisu registrovani ulovi kukuruzne zlatice.

Helicoverpa armigera  - pamukova sovica

Pojedinačni primerci pamukove sovice registrovani su na  na području Srbobrana, Vrbasa, Kikinde, Selenče, Gospođinaca, Riđice, Toplane, Prhova i Stare Pazove.

Ostrinia nubilalis – kukuruzni plamenac

Pojedinačni ulovi kukuruznog plamenca na preko 30 mesta osmatranja. Značajniji  broj ulovljenih imaga  zabeležen na regionu Sombora i  to  punktovima Riđica i Karavukovo.

Cercospora beticola - prouzrokovač pegavosti lista šećerne repe

Uslovi koji su vladali u polju od početka juna do danas omogućili su proces infekcije ove gljive. Na parcelama zasejanim osetljivim sortama šećerne repe preme ovom patogenu primećuju se pojedinačne pege.

Na tolerantnim sortama ovaj proces je odložen te i zaštitu useva treba sprovoditi diferencirano u zavisnosti od nivoa tolerancije sorata šećerne repe.

Trulež korena šećerne repe

Na nekim parcelama šećerne repe na području Srema evidentirana je pojava propadanja biljaka. Biljke šećerne repe su sa simptomima prvo prosvetljenih listova, a zatim uvelih. Javlja se po oazama. Koren ovi biljaka u zavisnosti od momenta infekcije je ili sa tamnim flekama ili potpuno truo. Determinacija prouzrokovača je u toku.

Carpocapsa pomonella– jabukin smotavac

Osim u Banatskom Brestovcu gde je druga generacija ove štetočine u toku i u visokom broju, na većini  drugih  punktova registruju se pojedinačni primerci i očekuje se druga generacija.

Grapholita funebrana– šljivin smotavac

Povećan broj ulovljenih imaga na području Crvene Crkve, Kovina, Novog Kneževca, Hajdukova i Bačkog Dobrog Polja, dok na ostalim punktovima registrujemo pojedinačne primerke.

Cydia molesta- breskvin smotavac

Na području Čerevića, Kaća, Bele Crkve, Kovina,Crvene crkve, Palića i Bačkih Vinograda beleži se povećanje ulovljenih imaga, dok se na ostalim punktovima još uvek  ne registruje pojava breskvinog smotavca.

Tetranychus urticae – običan paučinar

Na regionima Sremska Mitrovica i Senta registrovane su visoke brojnosti grinje - običnog paučinara  u usevima soje, suncokretu i povrtarskim usevima.

 

POKRAJINSKI CENTAR PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA