- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Kompanija „Sunoko” proizvela 220 hiljada tona šećera

 

ZAVRŠENA KAMPANJA I ISPLAĆENA REPA

Novi Sad, 18. decembar 2012

 „Sunoko“, najveći domaći proizvođač i izvoznik šećera, je nakon 120 dana završio preradu šećerne repe u kampanji 2012. godine i proizveo preko 217.784 tona šećera, pri čemu je prerađeno 1.455.000 tona šećerne repe sa blizu 38.000 hektara. Fabrika šećera u Vrbasu koja ove godine slavi 100 godina postojanja je ostvarila rekordnu proizvodnju u od 101.180 tona šećera, što je najviša proizvodnja ikada zabeležena u industriji šećera Srbije.

U 2012. godini za potrebe kompanije Sunoko zasejano je blizu 38 hiljada hektara šećerne repe, od čega oko 19 hiljada hektara za sirovinsko područje fabrike šećera u Vrbasu, više od 11 hiljada za fabriku šećera u Pećincima i osam hiljada hektara za fabriku u Kovačici. Veoma nepovoljne prilike su uticale da prinosi budu značajno umanjeni, a takođe uslovile pojavu truleži korena šećerne repe. Međutim zahvaljujući dobroj agrotehnici, kao i ograničenju izvoza šećerne repe obezbeđeno je dovoljno sirovine za proizvodnju šećera koja obezbeđuje pokrivanje domaće potrošnje i izvoza šećera na tržište EU do visine ranije dodeljene kvote.

Prerada slatkog korena se odvijala u tri proizvodna centra "Sunoko“-a: Vrbasu, Pećincima i Kovačici.

- Ovogodišnja prerada šećerne repe se odlikovala niskim prinosima i  visokim sadržajem  šećera. Zbog pojave bolesti i truleži šećerne repe suočili smo se sa ozbiljnim problemima u organizaciji vađenja i snabdevanja fabrika. Urađeno je dosta na poboljšanju organizacije otkupa i logistike - izjavio je Ljubiša Radenković, generalni direktor „Sunoka”.

Isplata šećerne repe je završena i pre ugovorenog roka za većinu proizvođača. U toku je i ugovaranje setve za 2013 godinu i ponuđena cena za šećernu repu je 40 evra.

Važno je istaći da je "Sunoko“ spreman da avansima i na drugi način pomogne proizvođačima šećerne repe i ublaži posledice katastrofalne suše koja je zadesila naš region.

U fabriku šećera u Vrbasu  u toku 2012. godine uloženo je 2,3 miliona evra od čega  je pola miliona utrošeno za izgradnju uređaja za prečišćavanje dimnih gasova iz kotlova. U fabrici u Pećincima počela je izgradnja parne sušare repinog rezanca čija je ukupna vrednost 9 miliona evra.

Godišnja proizvodnja šećera u Srbiji je ove godine 405 hiljada tona, a izvozna kvota za EU iz Srbije je 180.000 tona.