Ministarstvo polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

 

RASPISAN KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE AKTIVNOSTI NA SELU

Beograd, 21. novembar 2013.

Ministarstvo polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede  raspisalo je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu - turizma i zanatstva. Maksimalan iznos podsticaja po korisniku je milion dinara, a rok za podnošenje prijava je 1. decembar.

Pravo da koriste podsticaj imaju fizička lica koja su  nosioci komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica . Program se odnosi na podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostitelјskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Konkursom je obuhvaćen i program za podršku investicijama za nabavku opreme za bavlјenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti.

Konkursna prijava za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom podnosi se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom, na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, Hajduk Velјkova broj 4-6.

Detalјnije informacije možete dobiti na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.