Adresar

VETERINARSKA INSPEKCIJA

 

 

Severnobački okrug

Sedište: Subotica,Trg Lazara Nešića 1

Telefon:  024/558-582; 687-090

 

Srednjebanatski okrug

UPRAVA ZA VETERINU

Uprava za veterinu
 
Adresa: SIV 3, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd
v.d. direktora: Emina Milakara
e-mail:  vetuprava@minpolj.gov.rs 
KABINET DIREKTORA: Snežana Eremić
Tel/Faks: 011 2602-320 e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

ODSEK ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU I ISHRANU BILJA

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља
 
* тел: 011.2602.329
* е-пошта: lidija.matijevic@minpolj.gov.rs

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Управа за аграрна плаћања
 
Булевар краља Александра 84, 
11 050 Београд
+381 11 30 20 100
+381 11 30 20 101
sonja.skorupan@minpolj.gov.rs

AGROSERVIS PLUS

AgroServis plus
 
Novi Sad, Vladimira Nikolića 2
tel. 021/422-713
e-mail: agroprofit.udruzenje@gmail.com
www.agroservisplus.rs

AGRAR PRODUKT NOVI SAD

Agrar produkt Novi Sad
 
Bulevar oslobođenja 5
Novi Sad, 21000
P: +381 21 445 406
beglerbegovic@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs

PRODUKTNA BERZA NOVI SAD

Produktna berza Novi Sad
 
Bulevar oslobođenja 5
Novi Sad, 21000
P: +381 21 443 413
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 
 
Тел.: 338-415; e-mail: mps@mps.vladars.net    
Александар Мацановић, службеник за односе са јавношћу
Тел.: 338-403; e-mail: a.macanovic@mps.vladars.net

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 
E-пошта: office@minpolj.gov.rs
Tелефон: 011/260-79-60; 260-79-61
Факс:011/260-79-61