Saveti stručnjaka

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja

 

KRITIČAN PERIOD U ZAŠTITI ŠEĆERNE REPE OD SIVE REPINE PIPE

Novi Sad, 29.04.2021.

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazi od nicanja do razvoja prvih pravih listova.

Na feromonskim klopkama se registruju ulovi odraslih jedinki sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Sa porastom temperature vazduha iznad 20°C (prognoza od četvrtka) očekuje se masovna migracija pipe ka novim repištima.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja

 

ZAŠTITA JEČMA

Novi Sad, 29.04.2021.

Usevi ječma iz najranijih rokova setve se nalaze u fazi pojave lista zastavičara. Prognozirane visoke temperature vazduha uticaće na brži razvoj biljaka i ulazak većeg broja useva u fazu zastavičara.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja

 

ZAŠTITA MALINE OD ERIOFIDNE GRINJE LISTA MALINE

Novi Sad, 29. 04.2021.

Na području Srbije zasadi malina se u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i kondicije zasada, nalaze u različitim fazama razvoja, od pojave prvog lista do devet listova razvijeno (10-19 BBCH).

MOLJAC PARADAJZA, NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U ZATVORENOM PROSTORU

 

Vranje, 10. septembar 2020.

  • Moljac paradajza (Tuta absoluta) je jedna od najznačajnija štetočina u poslednjih nekoliko godina na našem području u proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru.

Na području delovanja RC Vranje na feromonskim klopkama se konstantno registruje visoka brojnost imaga moljca, a vizuelnim pregledima listova i plodova se uočava prisustvo jaja i larvi ove štetočine.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine

 

ZAŠTITA KROMPIRA OD KROMPIROVOG MOLJCA (PHTHORIMAEA OPERCULELLA)

Čačak, 27. avgust 2020.

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Zablaće i Baluga beleži se porast ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), kao posledica preklapanja leta leptira III i IV generacije. Na ovim lokalitetima u toku je vađenje krompira, a  sa većeg broja parcela krompir je već povađen.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine

 

ZELENA (POVRTNA) STENICA NA PAPRICI I PARADAJZU (NEZARA VIRIDULA)

Šabac, 27. avgust 2020.

Na terenu RC Šabac vizuelnim pregledom useva paprika i paradajza registrovano je prisustvo zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula na do 35% biljaka. Najveće brojnosti registrovane su u usevima na okućnicama i baštama.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine

 

POJAVA TRULEŽI I PEGAVOSTI PLODOVA JABUKE

Požarevac, 27. avgust 2020.

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama zrenja. Pregledom plodova jabuke, na pojedinim parcelama, gde nisu sprovedene adekvatne hemijske mere zaštite zapažena je pojava mrke truleži ploda (prouzrokovač Monilinia fructigena).

KAKAV TI JE PODRUM TAKVO ĆE TI BITI VINO

 

Kruševac, 27. avgust 2020.

  • Kod naših vinogradara pod podrumom se uglavnom podrazumeva jedna prostorija u kojoj se vrši prerada grožđa, vrenje i nega vina.

Podrum mora biti besprekorno čist jer je to jedan od preduslova za kvalitetnu preradu voća i grožđa i negu vina i rakije.

KOJE SU MERE OPREZA ZA POLJOPRIVREDNIKE U PRIMARNOJ VOĆARSKOJ PROIZVODNJI?

 

Leskovac, 14.april 2020.

Izvor: Agroklub

  • Svi voćari radove, kao što su ishrana zasada, rezidba, berba, mogu da obave sa određenim odstupanjima i to od par dana, nekoliko nedelja ili čak i mesec dana, naglašava Aleksandar Mitić, stručnjak za voćarstvo PSSS Leskovac.

Obavljanje poljoprivrednih radova na gazdinstvu je složen posao i u zavisnosti od gajene biljne kulture je specifičan. Izvođenje radova na poljoprivredi u voćarstvu je jedan proizvodni ciklus od 360 dana, ponavljanje procesa proizvodnje nema i u zavisnosti od linija proizvodnje mora da se obavi na vreme naročito u vegetaciji i to u fenofazama kretanja i razvoja u toku vegetacije koja je najkritičnija fenofaza u voćarskoj proizvodnji, naglašava Aleksandar Mitić, stručnjak za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredno stručne službe Leskovac.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja

 

RUTAVA BUBA NA TERENU RC SUBOTICA

Subotica, 8.april 2020.

Na području delovanja RC Subotica, zasadi jabučastog voća (kruška, jabuka) i zasadi koštičvog voća (trešnja,višnja,šljiva) se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).