Saveti stručnjaka

MOLJAC PARADAJZA, NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U ZATVORENOM PROSTORU

 

Vranje, 10. septembar 2020.

  • Moljac paradajza (Tuta absoluta) je jedna od najznačajnija štetočina u poslednjih nekoliko godina na našem području u proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru.

Na području delovanja RC Vranje na feromonskim klopkama se konstantno registruje visoka brojnost imaga moljca, a vizuelnim pregledima listova i plodova se uočava prisustvo jaja i larvi ove štetočine.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine

 

ZAŠTITA KROMPIRA OD KROMPIROVOG MOLJCA (PHTHORIMAEA OPERCULELLA)

Čačak, 27. avgust 2020.

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Zablaće i Baluga beleži se porast ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), kao posledica preklapanja leta leptira III i IV generacije. Na ovim lokalitetima u toku je vađenje krompira, a  sa većeg broja parcela krompir je već povađen.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine

 

ZELENA (POVRTNA) STENICA NA PAPRICI I PARADAJZU (NEZARA VIRIDULA)

Šabac, 27. avgust 2020.

Na terenu RC Šabac vizuelnim pregledom useva paprika i paradajza registrovano je prisustvo zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula na do 35% biljaka. Najveće brojnosti registrovane su u usevima na okućnicama i baštama.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine

 

POJAVA TRULEŽI I PEGAVOSTI PLODOVA JABUKE

Požarevac, 27. avgust 2020.

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama zrenja. Pregledom plodova jabuke, na pojedinim parcelama, gde nisu sprovedene adekvatne hemijske mere zaštite zapažena je pojava mrke truleži ploda (prouzrokovač Monilinia fructigena).

KAKAV TI JE PODRUM TAKVO ĆE TI BITI VINO

 

Kruševac, 27. avgust 2020.

  • Kod naših vinogradara pod podrumom se uglavnom podrazumeva jedna prostorija u kojoj se vrši prerada grožđa, vrenje i nega vina.

Podrum mora biti besprekorno čist jer je to jedan od preduslova za kvalitetnu preradu voća i grožđa i negu vina i rakije.

KOJE SU MERE OPREZA ZA POLJOPRIVREDNIKE U PRIMARNOJ VOĆARSKOJ PROIZVODNJI?

 

Leskovac, 14.april 2020.

Izvor: Agroklub

  • Svi voćari radove, kao što su ishrana zasada, rezidba, berba, mogu da obave sa određenim odstupanjima i to od par dana, nekoliko nedelja ili čak i mesec dana, naglašava Aleksandar Mitić, stručnjak za voćarstvo PSSS Leskovac.

Obavljanje poljoprivrednih radova na gazdinstvu je složen posao i u zavisnosti od gajene biljne kulture je specifičan. Izvođenje radova na poljoprivredi u voćarstvu je jedan proizvodni ciklus od 360 dana, ponavljanje procesa proizvodnje nema i u zavisnosti od linija proizvodnje mora da se obavi na vreme naročito u vegetaciji i to u fenofazama kretanja i razvoja u toku vegetacije koja je najkritičnija fenofaza u voćarskoj proizvodnji, naglašava Aleksandar Mitić, stručnjak za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredno stručne službe Leskovac.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja

 

RUTAVA BUBA NA TERENU RC SUBOTICA

Subotica, 8.april 2020.

Na području delovanja RC Subotica, zasadi jabučastog voća (kruška, jabuka) i zasadi koštičvog voća (trešnja,višnja,šljiva) se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZDRAVSTEVENO STANJE OZIMIH STRNIH ŽITA

Zrenjanin, 11. februar 2020.

Na teritoriji monitoringа RC Zrenjanin, obilaskom i pregledom parcela pod pšenicom uočeno je da se usevi nalaze u fazi intenzivnog bokorenja, razvijeno od 1 do 6 sekundarnih stabala  (BBCH 21-26).

OCENA MESNATOSTI NA LINIJI KLANjA

 

Prof. dr Ivan Radović

  • Više od trećine vrednosti ukupne stočarske proizvodnje u Republici Srbiji čini proizvodnja svinjskog mesa.
  • Broj zaklanih grla svinja je u prethodnim godinama na nivou petogodišnjeg proseka. Od ukupnog broja, u klanicama je zaklano nešto više od 2,2 miliona grla. Tokom prethodnog desetogodišnjeg perioda, neto masa zaklanih grla u klanicama kreće se u rasponu od 70 kg do 79 kg.

Republika Srbija raspolaže značajnim prerađivačkim kapacitetima u stočarskoj proizvodnji (1.176 objekata za klanje goveda, svinja, ovaca/koza i živine i rasecanje i preradu mesa goveda, svinja, živine i riba), ali njihov stepen iskorišćenosti je znatno ispod projektovanih. Mali broj objekata je registrovan za izvoz (samo 114 objekata). Dozvolu za izvoz na tržište zemalja EU ima devet objekata za klanje, kao i osam objekata za preradu mesa. Domaća potrošnja svinjskog mesa u prethodnom petogodišnjem periodu iznosila je u proseku oko 316 hiljada tona godišnje, što je nešto više iznad  nivoa proizvodnje.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

PRISUSTVO CIKADA I VAŠI U USEVIMA PŠENICE I JEČMA

Novi Sad, 23. oktobar 2019.

Na području Srbije u toku je setva pšenice, dok se mali broj parcela nalazi u fazi nicanja. Zbog nedostatka vlage u zemljištu usevi sporo i otežano niču, a sklopovi biljaka su proređeni izuzev useva koji se nalaze u sistemu za navodnjavanje. Usevi ječma sa nalaze u fazama od nicanja do razvoja listova.