- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 19. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14), a у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА ЗА 2015. ГОДИНУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 80/15 од 21. септембра 2015. године)

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 18. став 1. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ДУГОРОЧНОГ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015 - 2019. ГОДИНЕ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДОБРОВОЉНОГ ГРУПИСАЊА ПАРЦЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

POTPISANI UGOVORI ZA NOVIH 608 HEKTARA ORANICA POD SISTEMOM ZA NAVODNјAVANјE

 Novi Sad, 3. septembar 2015.

 Vojvođanski polјoprivrednici, koji su dobili bespovratna sredstva na konkursu u okviru sufinansiranja nabavke opreme za navodnjavanje i eksploataciju bunara na teritoriji naše pokrajine, potpisali su ugovore sa resornim sekretarijatom ukupne vrednosti 40 miliona dinara.

Odgovornost Narodne skupštine

 

PREGLED ODREDABA  ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTUKOJE SE MENјAJU, ODNOSNO DOPUNјUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje polјoprivrednog zemlјišta, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za zaštitu, uređenje i korišćenje polјoprivrednog zemlјišta kao dobra od opšteg interesa.

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2015.G.

Beograd, 24.februar 2015.

Novu Uredbu u celosti mozete procitati u prilogu.

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2015. годину, Савет Фонда

Расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)   у пољопривреди у 2015. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2015. годину, Савет Фонда расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових заштићених башта(пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2015. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2015. годину, Савет Фонда

расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години

Покрајински фонда за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајински фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2015. годину, Савет Фонда

 

Расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових  система и опреме  за наводњавање у 2015. години