- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede raspisuje pet prolećnih kreditnih linija

 

KAMATA 1-2% ZA KUPOVINU MEHANIZACIJE, SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE, PLASTENIKE, TELAD...

Novi Sad, 12. februar 2015.

Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede raspisaće 15. februara pet prolećnih kreditnih linija, i to za nabavku: sistema i opreme za navodnjavanje, nove pogonske i priklјučne polјoprivredne mehanizacije, novih  staklenika i plastenici i opreme u njima, zatim novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, te za nabavku kvalitetene teladi za tov. Konkurs za ove kreditne linije biće otvoren do 16. marta 2015.

POMOĆ ZA ENERGETSKI ODRŽIVE FARME MLEČNIH KRAVA

 

Novi Sad, 5. decembar 2014.

Izvor: RTV

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine Vojvodine raspisao je danas javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata energetski održivih farmi mlečnih krava u iznosu od ukupno 30 miliona dinara.

У Р Е Д Б A О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2014. ГОДИНИ

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, бр.110/13 и 116/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2014. ГОДИНИ

- Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 128/14 од 26. новембра 2014.г.

Konkurs za mlade poljoprivrednike

 

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC UZ PODRŠKU AMBASADE KANADE PODSTIČE RAZVOJ OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA U SEOSKIM PODRUČJIMA

Beograd, 7. novembar 2014.

Fondacija Ana i Vlade Divac objavila je Konkurs za mlade poljoprivrednike/ce u okviru Projekta podrške mladima u seoskim područjima da pokrenu sopstvene biznise u oblasti poljoprivrede.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

На основу члана 92. став 2. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14–УС и 44/14), Влада доноси

О Д Л У К У

О ВИСИНИ ТРОШКОВА ОБЕЛЕЖАВАЊА И РЕГИСТРОВАЊА ЖИВОТИЊА

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 11. Закона о јавним складиштима за пољопривредне производе („Службени гласник РС”, број 41/09), Министар пољопривреде и заштите животне средине утврђује

СПИСАК УПИСАНИХ, ОДНОСНО БРИСАНИХ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ СКЛАДИШТА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 103/14 од 25.септембра 2014. године)

Списак Јавних складишта која су уписана у Регистар јавних складишта погледајте ОВДЕ: http://www.mpzzs.gov.rs/admin_images/meni_doc/4827014.0065.23-1_ca60b659...

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

 

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZA KRATKU I EFIKASNU UPOTREBU 500 MILIONA DINARA

Beograd, 6. oktobar 2014.

Pravilnik koji objavljujemo je jedna od verzija, a možda i važeća, ali će ona zvanično biti uskoro objavljena u Službenom glasniku. Pravilnik obuhvata period investicija od 1. januara do 1. novembra 2014. godine.

Управа за аграрна плаћања

 

УАП расписала је

К О Н К У Р С

о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ ГОВЕДА И СВИЊА, ОВАЦА И КОЗА И ЖИВИНАРСКИХ ФАРМИ И ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ФАРМЕ ВАН НАСЕЉЕНОГ МЕСТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

Конкурс траје: од 18.07.2014. до 30.09.2014.

Подстицајним средствима ће се суфинансирати: набавка опреме за смештај млечних крава, телади и товних јунади,  опреме за смештај крмача, одгој прасади и товних свиња, опреме за овчарске и козарске фарме, опреме за живинарске фарме, електричних ограда, опреме за мужу, опреме за хлађење и складиштење млека, опреме за манипулацију, одлагање и дистрибуцију стајњака у случају затвореног држања на фармама – скрепери и сепаратори.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

O OBRAZOVANјU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANјA I PREDLAGANјE MERA ZA UNAPREĐENјE KVALITETA SIROVOG MLEKA