Uredbe i konkursi

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE REPROMATERIJALA ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNJU

03.06.2011.
 
Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o regresiranju repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, koja predviđa da će, kao i prethodne godine, regres iznositi 14.000 dinara po hektaru za površine od 0,5 do 100 hektara.

Primena pomenute uredbe, koja je usvojena na predlog ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušana Petrovića, počinje odma

NACRT ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim se Zakonom propisuju način i mere uređenja tržišta u pojedinim sektorima poljoprivrednih proizvoda, uslovi za aktiviranje pojedinih mera uređenja tržišta, korisnici u sprovođenju navedenih mera, njihova kontrola te upravni i inspekcijski nadzor.

 

Definicije

Član 2.