- TRŽIŠTE - /16.12.2014./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 14.71 din/kg , pšenica 23.00 din/kg , soja 44.14 din/kg ; /16.12.2014./ Berza u Budimpešti: kukuruz 16.20 din/kg , pšenica 20.53 din/kg ; soja - ; /16.12.2014./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.77 din/kg , pšenica 22.31 din/kg , soja 37.47 din/kg ; /16.12.2014./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.42 din/kg , pšenica 21.92 din/kg , soja 35.75 din/kg ; /16.12.2014./ Berza u Parizu: kukuruz 19.40 din/kg , pšenica 23.22 din/kg , soja - ;

Tržište

PREGLED CENA ŽITARICA

 

19.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 15.decembra do 19.decembra  2014.

Novi Sad, 19. decembar  2014.g.

Žarko Galetin, direktor Produktne berze u Novom Sadu

Osječka robna berza

 

PŠENICA 20,73 DIN/KG

Osijek, 19. decembar  2014.

Na Robnoj berzi u Osijeku juče se trgovalo spot ugovorima za pšenicu za 500 tona po ceni od 1,30 kn/kg (20,73 din/kg).

Trgovalo se i sa spot ugovorima za kukuruz za 1.000 tona po ceni od 0,83 kn/kg  (13,24 din/kg).

Spot ugovorima za soju trgovalo se 1.500 tona po ceni od 2,35 kn/kg (37,49 din/kg).

PREGLED CENA ŽITARICA

 

18.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

17.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

16.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

15.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

12.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Osječka robna berza

 

 PŠENICA 19,86 DIN/KG

Osijek, 12. decembar  2014.

Na Robnoj berzi u Osijeku juče se trgovalo spot ugovorima za pšenicu za 500 tona po ceni od 1,25 kn/kg (19,86 din/kg).

Trgovalo se i sa spot ugovorima za kukuruz za 1.000 tona po ceni od 0,805 kn/kg  (12,79 din/kg).

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 08.decembra do 12.decembra  2014.

Novi Sad, 12. decembar  2014.g.

Žarko Galetin, direktor Produktne berze u Novom Sadu

PREGLED CENA ŽITARICA

 

11.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

10.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

09.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

08.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

05.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Osječka robna berza

 

PŠENICA 19,74 DIN/KG

Osijek, 5. decembar  2014.

Na Robnoj berzi u Osijeku juče se trgovalo spot ugovorima za pšenicu za 2.000 tona po ceni od 1,25 kn/kg (19,74 din/kg).

Trgovalo se i sa spot ugovorima za kukuruz za 1.500 tona po ceni od 0,805 kn/kg  (12,71 din/kg).

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 01.decembra do 05.decembra  2014.

Novi Sad, 05. decembar  2014.g.

Žarko Galetin, direktor Produktne berze u Novom Sadu

PREGLED CENA ŽITARICA

 

04.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

03.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

02.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

01.12.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

28.11.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 24. novembra do 28. novembra  2014.

Novi Sad, 28. novembar  2014.g.

Žarko Galetin, direktor Produktne berze u Novom Sadu

Osječka robna berza

 

PŠENICA 19,61 DIN/KG

Osijek, 28. novembar  2014.

Na Robnoj berzi u Osijeku juče se trgovalo spot ugovorima za pšenicu za 1.000 tona po ceni od 1,25 kn/kg (19,61 din/kg).

Trgovalo se i sa spot ugovorima za kukuruz za 500 tona po ceni od 0,795 kn/kg  (12,47 din/kg).

PREGLED CENA ŽITARICA

 

27.11.2014.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA