Odjeci sa Poljoprivrednog sajma

 

UDRUŽENJE „AGROPROFIT” OBELEŽILO DAN TOVNOG GOVEDARSTVA I UPUTILO POZIV MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE ZA NOVE PODSTICAJE

Novi Sad, 26.05.2023.

Udruženje „Agroprofit” obeležilo je Dan tovnog govedarstva na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu i tom prilikom uručena su priznanja članovima i saradnicima, a razgovaralo se i o novim pravcima razvoja.

  • U periodu koji je prethodio ovom događaju imali smo brojne aktivnosti i kontakte sa različitim institucijama i organizacijama. Cilj celokupne aktivnosti bio je i ostao podizanje kvaliteta tovnog govedarstva u Srbiji, što podrazumeva izbor rasnog sastava, primerenu veterinarsku zaštitu i, što je veoma važno, saradnju sa prerađivačima i trgovcima junećim mesom – istakla je u uvodu programa Dana tovnog govedarstva Biljana Popadić. - Pripremali smo se za učešće sa goveadima na ovogodišnjem Poljoprivrednom sajmu i sve do par dan imali smo oko 70 grla za izložbu. Spletom različitih okolnosti, a pre svega zbog poruke Novosadskog sajma da se u analizama krvi kod nekih grla druge farme, namenjene ovoj izložbi, pojavila zarazna bolest, naši članovi su reagovali i otkazali učešće, zbog bojazni o širenju te zaraze.

U tovnom govedarstvu u Srbiji od 2009. godine počela je nova era, kada su uvezene junice hereford rase za kompaniju d.o.o „Balkan“, čiji vlasnici su bili braća Keco, a grla su, uz ona  kupljena u Vračevom Gaju, završila na imanju Bugar u Ečkoj, kao ortačka farma. Za gajenje u sistemu krava-tele još 2010. godine opredilio se Mladen Jančić i uvezao rasu angus, a Adam Bugar je na svojoj farmi uz kooperante formirao Reprudokcioni centar hereforda i Tibor Berze u Utrinama za šarole rasu. Već 2012. godine hereford je stigao na poljoprivredni sajam u Novi Sad, među drvene koturove za struju i sanduke od flaša. Tako se počelo sa sajmom. Posle toga bila je pauza u izlaganju, da bi u poslednjih par godina farmeri odgajivači tovnih rasa pokazali pravo lice i razvoj - piše u Hronici o tovnom govedarstvu u Srbiji.

Danas u Udruženju „Agroprofit” i oko Udruženja ima desetine odgajivača u skoro 470 naselja. Još 2009. godine, kada je bio prvi uvoz, imali smo čistu rasu hereforda samo u Ruskom Krsturu. Danas u Srbiji postoji više od 14.000 junica krava i bikova u čistoj rasi i skoro 20.000 ukrštenih goveda,  gde je dominantna nasledna osobina tovne rase, uz dobro poznatu simentalsku rasu. Udruženje „Agroprofit” se ozbiljno bavi programima odgajivanja tovnih rasa u pašnjačkim uslovima, jer se pokazalo da je to glavni uslov rentabilnosti ovog dela stočarstva.

Priznanja – godišnje nagrade Udruženja „Agroprofit”, na prigodnoj svečanosti primilo je više pojedinaca i institucija: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (za kvalitet i količinu proizvodnje semena za krmno bilje), Taurus Agro Konsalting iz Vršca (za inovacije u veštačkom osemenjavanju goveda i praćenju naslednih osobina), prof. dr Cvijan Mekić, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu (za uspešne medijske nastupe i promociju stočarstva), Milorad Malić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (za nove modele i programe podsticaja u stočarstvu u AP Vojvodini), dr vet.med. Miodrag Milković Miško, direktor Veterinarske stanice i stočarske zadruge u Bujanovcu (za rezultate u spašavanju govedarske proizvodnje i mleka u Bujanovcu i Preševu), Adam Bugar mlađi, farmer iz Ečke (za medijsku promociju pašnjačkog govedarstva i uzgoja tovnih rasa), Josip Mačković, farmer iz Ljutova (za program ukrštanja tovnih i muznih rasa goveda), Fekeč Magdolna, farmerka iz Trešnjevca (za uspešan uzgoj goveda rase hereford), Radoš Vasović, farmer iz Branetića (za uzgoj goveda rase hereford u brdsko planinskim uslovima ), glavna urednica Poljoprivrednika Aleksandra Milić (za doprinos u razvoju i afirmaciji tovnog govedarstva u Srbiji), Zorka Delić,     novinarka Dnevnika (za afirmaciju i istraživački rad u sektoru govedarstva), Jovan Jovanović, urednik TV AgroJug (za višegodišnju afirmaciju govedarstva u Srbiji).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Milić i Čedomir Keco         Biljana Popadić i Josip Mačković

 

Na svečanosti je promovisan i zaštitni znak – Junetina iz prirode RS.

Na farmerskom ručku, čiji domaćin je bio Adam Bugar, služen je juneći gulaš od rase hereford sa pašnjaka.

 

 

 

U znak pažnje za gostoprimstvo studijskoj grupi Udruženja Agroprofit na putu po Češkoj uručena je umetnička slika Vladimiru Vani, atašeu u Ambasadi Češke u Beogradu. Ovaj poklon uz još jednu zahvalnost uručio je Adam Bugar.