- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

 

На основу члана члана 54. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ'', број 40/12- пречишћени текст), чл. 8,20.и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне ПокрајинеВојводине за2013. годину("Службени лист АПВ", број 23/2011, 03/12-ребаланс, 29/12-ребаланс и 26/2013-ребаланс) и члана 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе на фармама свиња Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, број: 115-401-3383/2013-01од 05. септембра 2013. године (даље: Правилник),

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ                            

                           Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

                                            р а с п и с у ј е

                                        JAВНИ КОНКУРС

                                                   за

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА КОРИШЋЕЊА БИОМАСЕ НА ФАРМАМА СВИЊА

Преузмите документа:

Конкурс - Коришћење биомасе на фармама свиња Правилник - Коришжење биомасе на фармама свиња Образац пријаве на конкурс Изјава за пољопривредна газдинства Изјава - Образац за носиоце индивидуалног пољопривредног газдинства