- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

Конкурс - финансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини

Конкурс траје: 

24. 03. 2012to 16. 04. 2012

Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство учествоваће у 2012. години бесповратним средствима у финансирању изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, у укупном износу до 295.000.000,00 динара.

Под објектима у смислу овог конкурса подразумевају се водозахватни објекти, објекти и опрема за поправку квалитета воде, црпне станице и електромашинска опрема, резервоари и главни магистрални доводници воде до насеља.

Средства са којима ће Секретаријат учествовати у финансирању објеката одабраних на основу овог конкурса зависе од прилива средстава од накнаде за коришћење водног добра. Секретаријат ће у финансирању објеката одабраних на основу овог конкурса учествoвати до износа од 10.000.000,00 динара од вредности радова или објеката са опремом.

Право учешћа на конкурсу имају инвеститори основних објеката за водоснабдевање: Градови, Општине, Jавна предузећа, Јавна комунална предузећа, привредна друштва која врше поверене послове из области комуналне-водопривредне делатности и Месне заједнице уз сагласност матичне Општине/Града.

Текст конкурса: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/Tekst_vode_23_3_12.pdf