- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

Конкурс - Канализација атмосферских вода

Конкурс траје: 

24. 03. 2012to 16. 04. 2012

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство учествоваће у 2012. години бесповратним средствима у финансирању изградње и реконструкције канализације атмосферских вода, у укупном износу до 54.500.000,00 динара.

Под објектима у смислу овог конкурса подразумевају се главни колекторски водови и по потреби црпне станице и припадајућа електромашинска опрема. Средства са којима ће Секретаријат учествовати у финансирању објеката одабраних на основу овог конкурса зависе од прилива средстава од водне накнаде за испуштену воду. Секретаријат ће у финансирању објеката одабраних на основу овог конкурса учествoвати до износа од 3.000.000,00 динара од вредности радова или објеката са опремом. Право учешћа на конкурсу имају инвеститори објеката за одвођење атмосферских вода: Градови, Општине, Jавна предузећа, Јавна комунална предузећа, привредна друштва која врше поверене послове из области комуналне-водопривредне делатности и Месне заједнице уз сагласност матичне Општине/Града.

Текст конкурса: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/Tekst_kanal_23_3_12.pdf