- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Primena i način sprovođenja kontrole u objektima za promet hrane na malo

 

Beograd, 7. juni 2011.

 

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu je donelo Instrukciju o načinu i postupku sprovođenja službene kontrole u maloprodajnim objektima u kojima se rukuje sa hranom animalnog porekla na mestu prodaje krajnjem potrošaču. 

Napominjeseda objekti za promet hrane na malo ne treba da uvode Program analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP, već samo dobru distributivnu i higijensku praksu. Kontrola veterinerske inspekcije biće u skladu sa navedenim zahtevima u Instrukciji i kontrolnoj listi,a koji će posebno naglašavati specifične vrste delatnosi, kapacitet i tržište na kojem se promet obavlja.

Takođe, veterinarska inspekcija će u toku službenih kontrola upoznati subjekte u poslovanju sa hranom na koji način da sprovode samokontrole kako bi bili sigurni da je hrana koju stavljaju u promet bezbedna. Pri tome se neće donositi rešenja niti kaznene mere, već će se subjekti edukovati kako da posluju u skladu sa dobrom higijenskom i distributivnom praksom.

Pored instrukcije urađena je i kontrolna lista za veterinarske inspektore u kojoj su taksativno pobrojani važni elementi koji su obavezni za proveru i koja će osigurati jednakost u radu veterinarskih inspektora na svim nivoima.