- TRŽIŠTE - /12.02.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.70 din/kg , pšenica 19.50 din/kg , soja 39.80 din/kg ; /12.02.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 16.30 din/kg , pšenica 21.75 din/kg , soja 35.45 din/kg ; /12.02.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 15.78 din/kg , pšenica 17.68 din/kg , soja 33.45 din/kg ; /12.02.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.69 din/kg , pšenica 22.63 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

MONITORING MERKANTILNOG KUKURUZA PRED BERBU

Bačka Topola, 18. oktobar 2019.

RC Bačka Topola izvršio je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu. Vizuelni pregledom klipova kukuruza obuhvaćeno je 20 različitih hibrida na lokalitetima: Bačka Topola, Bajša, Stara Moravica, Gornja Rogatica, Zobnatica, Pobeda, Gunaroš, Njegoševo, Panonija, Mali Iđoš, Lovćenac i Feketić.

Rezultati vizuelnih pregleda su:

-Oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - pamukova sovica i Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac) na 14 do 42% klipova

-Oštećenja od gljiva iz roda Fusarium na 2 do 21% klipova

-Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Fusarium na 0 do 15% klipova

-Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Aspergillus na 0 do 1% klipova

-Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Penicillium na 0 do 2% klipova

-Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium Penicillium na 0 do 2% klipova

-Kombinovana oštećenja gljiva iz rodova Fusarium i Penicillium na 0 do 3% klipova

            -Kombinovana oštećenja gljiva iz rodova Fusarium Cladosporium  na 0 do 1% klipova