- TRŽIŠTE - /20.11.2017./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.00 din/kg , pšenica 18.65 din/kg , soja 50.70 din/kg ; /20.11.2017./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.72 din/kg , pšenica 15.66 din/kg , soja 36.74 din/kg ; /20.11.2017./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.26 din/kg , pšenica 13.48 din/kg , soja 33.92 din/kg ; /20.11.2017./ Berza u Parizu: kukuruz 18.26 din/kg , pšenica 18.71 din/kg , soja - ;

Put do znanja

 

Fakultet za poslovne studije i pravo(FPSP) i Fakultet za strateški i operativni menadžment(FSOM)

Univerziteta “UNION – Nikola Tesla” u Beogradu

 

UČENJE NA DALJINU – NAJBRŽE DO ZNANJA

Mnogo se danas pitanja otvara pred mladim ljudima i svima koji žele da učine svoj život boljim. Došla su vremena u kojima samo oni koji znaju, umeju i imaju sposobnost mogu dalje.

Izbor profesije je izbor budućnosti.

Fakultet za poslovne studije i pravo (FPSP) je akreditovao četiri studijska programa na osnovnim akademskim studijama:

 1. Menadžment- osposobljavanje za diplomiranog menadžera;
 2. Poslovna ekonomija- osposobljavanje za diplomiranog ekonomistu;
 3. Pravo - osposobljavanje za diplomiranog pravnika;
 4. Bezbednost- osposobljavanje za diplomiranog menadžera bezbednosti.

Fakultet za strateÅ¡ki i operativni menadžment (FSOM) je akreditovao dva studijska programana osnovnim akademskim studijama:

 1. Inženjerski menadžment- osposobljavanje za diplomiranog inženjera menadžmenta;
 2. Informacioni sistemi- osposobljavanje za diplomiranog informatičara;

Više hiljada studenata je do sada završilo FPSP i FSOM i steklo diplomu. Svaki od njih je imao svoje motive, ali ih možemo generalno sažeti u nekoliko zajedničkih:

 • zavrÅ¡ili su srednju Å¡kolu i prepoznali su prednosti zanimanja za koje se mogu osposobiti na ovom fakultetu;
 • doneli su odluku tokom studiranja da promene studijski smer;
 • prekinuli su ranije studiranje zbog zasnivanja porodice ili posla, ali im je sada potrebno dalje usavrÅ¡avanje;
 • odgovaralo im je akreditovano učenje na daljinu, jer su mogli da zavrÅ¡e sve svoje obaveze uz istovremeno studiranje, a da je kvalitet znanja isti kao i kod klasičnog načina studiranja;
 • bilo im je potrebno dalje usavrÅ¡avanje kako bi napredovali u karijeri u kompanijama, javnim organizacijama, državnoj upravi i dr.

Kvalitet stečenih znanja obezbeđen je, pre svega, stalnim usaglašavanjem sa svetskom i domaćom praksom i angažovanjem nastavnog osoblja koje ima veliko iskustvo u praksi, ali i u naučnim oblastima koje predaju. Velika pažnja se poklanja razvoju savremenih metoda učenja koje omogućavaju da se za manje vremena nauči više ili da se upravlja vremenom za učenje prema individualnim potrebama studenta. Fakultet za poslovne studije i pravo je prvi fakultet u zemlji koji je dobio akreditaciju za sistem učenja na daljinu.

Znanje i iskustvo mnogih profesora sada vam stoji na raspolaganje na jedan sasvim nov i kvalitativno bolji način. Pogledajte detaljnije studijske programe i izaberite onaj koji vama najviše prija i sa kojim ćete obezbediti sebi bolju i sigurniju budućnost.

Sve potrebne dodatne informacije možete dobiti putem web prezentacije Fakulteta za poslovne studije i pravo (FPSP): www.fpsp.edu.rsi Fakulteta za strateški i operativni menadžment (FSOM): www.fsom.edu.rs

Zašto upisati FPSP ili FSOM?

ü    MODERAN FAKULTET

ü    SVI STUDIJSKI PROGRAMI SU AKREDITOVANI

ü    STUDIRANJE BEZ SKRIVENIH TROÅ KOVA

ü    NAJNIŽA Å KOLARINA, UZ NAJVIÅ I NIVO KVALITETA STUDIJA

ü    SVI STUDENTI OSNOVNIH STUDIJA DOBIJAJU BESPLATNO

TABLET RAČUNAR

ü    SVA PREDAVANJA SE SNIMAJU, TAKO DA IH STUDENTI MOGU PREGLEDATI I U VREME KOJE NJIMA ODGOVARA

Kandidati koji su zainteresovani da upišu FPSP ili FSOM i prate nastavu u Novom Sadu putem učenja na daljinu, kao i za sve ostale potrebne informacije mogu se obratiti na kontakt telefon: 062/96-94-936 ili e-mail: aleksandra.gajdobranski@fpsp.edu.rs