- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Reagovanje: Jozef Gašparovski, predsednik Centra za organsku proizvodnju u Selenči

 

OGRANIČENI PODSTICAJI SPUTAVAJU RAZVOJ ORGANSKE PROIZVODNJE

Selenča, 8. juli 2011.

 

Centar za organsku proizvodnju iz Selenče uputio je zahtev Dušanu Petroviću, ministru za poljoprivredu, za preispitivanje  odredbi Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2011. godinu. Reč je o ukazivanju na mala sredstva i ograničen iznos.

 „Organska proizvodnja predstavlja poljoprivrednu proizvodnju bez veštačkih inputa, čiji je cilj visoko kvalitetan proizvod, proizveden u sistemu koji se bazira na: ekološkoj praksi, visokom stepenu biološke raznovrsnosti, očuvanju prirodnih resursa i primeni visokih standarda dobrobiti životinja. Organski proizvodi se smatraju zdravijim od hrane koja se dobija na konvencionalni način, pa za ovakve proizvode postoji značajno tržište, koje poslednjih godina beleži rast. Prednost organske proizvodnje je i u činjenici da opravdava, pa čak i uspešno valorizuje proizvodnju na manjim proizvodnim površinama koje u farmerskoj strukturi Republike Srbije dominiraju.“ (citat sa strane sedam u dispozitivu spomenute Uredbe).

Iz navedenog teksta koji je sastavni deo Uredbe, jasno se može videti da je organska proizvodnja šansa za poljoprivredu Srbije i da je jednostavno treba podržavati, i davati joj prednost u odnosu na konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju, jer su prednosti organske poljoprivrede očigledne, te je treba podsticati.

Tačno je da je iznos subvencija za organsku poljoprivredu veći što se tiče iznosa subvencijaa po jenom hektaru, odnosno po grlu ili komadu stoke. Međutim, kod organskih proizvođača je limitirana granica u maksimalnom iznosu sredstava, tako da poljoprivredni proizvođač u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji može dobiti subvencije za maksimalno 33,3 hektara površine, dok poljoprivredni proizvođači u konvencionalnoj proizvodnji mogu dobiti subvencije za 100 hektara?

Na slici: Jozef Gašparovski

Centar za organsku proizvodnju u Selenči, okuplja fizička i pravna lica koja se bave primarnom poljoprivrednom organskom proizvodnjom, preradom organskih  poljoprivrednih proizvoda, skladištenjem, distribucijom i trgovinom organskim proizvodima. Centar raspolaže sa 30 hektara zemljišta u organskoj proizvodnji a preko 850 hektara u drugoj godini konverzije, što znači da ćemo od iduće godine imati poljoprivredne proizvode i prerađevine u različitim oblicima sa blizu 900 hektara. Osim toga Centar će kod svojih članica imati iduće godine u funkciji farmu krava kapaciteta 1000 grla, a u planu je izgradnja mlekare za preradu svežeg organskog mleka koja bi trebala da bude u funkciji do kraja 2014. Godine. Članice centra prerađuju sveže voće i povrće, a gotove proizvode već nekoliko godina izvoze na strano, a snabdevaju i domaće tržište.

Iz navedenih razloga, a povodom objavljene Uredbe, životno smo zainteresovani koliko i kakve će subvencije ostvariti naše članice. Ova Uredba je za većinu izuzetno nepovoljna i demotivaciona.

Predlažemo da se ukinu limiti  navedeni u članu četiri i članu pet Uredbe koji se odnose na maksimalnu visinu sredstava koja se mogu dobiti po jednom podnosiocu zahteva.

Ukoliko to nije moguće, predlažemo da se proizvođači u organskoj poljoprivredi izjednače sa poljoprivrednim proizvođačima u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji odnosno da im se subvencije isplaćuju do 100 ha u ovoj godini – kaže se u zahtevu podnesenom Dušanu Petroviću, ministru za poljoprivredu u Vladi Srbije.

Prema saznanju „AgroServisa”, ove zahteve podržala je i Nacionalna organizacija udruženih proizvođača organskih proizvoda.