Savremeno stočarstvo

 

Transplatacija goveđih embriona - embriotransfer

Novi Sad, 11. maj 2017. 

Tovno govedarstvo u Srbiji je na dobrom putu jer se pored 5-6 farmera koji su kupili ili nabavili grla u čistoj rasi u poboljšanje sastava uključio i Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu – Departman za stočarstvo. Naime, znak za uzbunu je podatak iz 2016. godine kada je uprava za veterinu evidentirala na području cele Srbije 294.000 telenja. Prema ovom podatku mi smo daleko od stada (svih rasa) od 1.000.000 grla. U poslednjih deset godina tovna grla u čistoj rasi uvezlo je veoma malo farmera : Reproduktivni centar u Ečkoj, farma Jančić iz Srpskog Krstura (Angus), Šavole u okolini Bačke Topole...

Za "AgroServis plus" prof. dr Denis Kučević sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, kao koordinator projekta – Transplantacija goveđih embriona, pripremio je prilog koji prenosimo u celini.

 

U želji za daljom edukacijom stručnjaka iz oblasti stočarstva i veterinarske medicine ali ipromovisanja naučno-stručne delatnosti, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Departman za stočarstvo 18. i 19. maja organizuje predavanjei stručnu radionicu na temu “Savremene biotehnologije u reprodukciji goveda – transplatacija embriona (embriotransfer)”. Predavač je MVDr. Peter Cesnak, pri Embryotransfer and ultrasound manager FARM PROFIT s.r.o., istaknuti slovački stručnjak sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u pomenutoj oblasti. Radionica se satoji od teoretskog dela koji se održava u prostorijama fakulteta i praktičnog koji će se sprovesti na farmi krava AD Napredak u Staroj Pazovi. Inače, ova metoda se poslednji put u Srbiji u nešto većem obimu primenjivala pre 30-ak godina.

Povod za pokretanje ovakve radionice je potpisaniUgovor o donaciji, na osnovu koga je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Departman za stočarstvo, postao privremen ivlasnik 200 duboko zamrznutih goveđih embriona specijalizovane tovne rase Limuzin. Embrioni su uvezeni iz Slovačke i vode poreklo od roditelja sa izrazito visokim genetskim potencijalom. Procenjena carinska vrednost jednog embriona iznosi oko 700 eur (Uprava carina RS). Embrioni se trenutno se nalaze uskladišteni u specijalnim kontejnerima Naučnog instituta u Temerinu.

Bik Limuzin

Pored edukativnog dela, Departman za stočarstvo kroz ovakve aktivnosti želi da pruži podršku naporima u cilju popravke postojećeg rasnog sastava i bržeg genetskog unapređenja u tovnom govedarstvu Republike Srbije. Transplatacija embriona - embriotransfer je upravo savremena biotehnološka metoda koja omogućava brže širenje poželjnih genotipova kako ženskih tako i muških linija u govedarstvu. Embriotransfer igra važnu ulogu naročito u govedarstvu s obzirom da se radi o uniparnoj vrsti te da je genetski napredak usporen ograničenim brojem potomaka koje u toku produktivnog života može dati jedna plotkinja.  Zato MOET (multiple ovulation and embryo transfer) tehnologija daje šansu najboljim plotkinjama (kravama) da budu reprodukovane u mnogo većem stepenu, te se tako genetski progres majčine komponentedodatno ubrzava.

Suština same metode se sastoji u hormonalnom izazivanju superovulacija (višestrukih ovulacija) kod odabranih genetski visoko vrednih plotkinja, koje će poslužiti kao davaoci/donori jajnih ćelija. Nakon oplodnje jajnih ćelija (semenom odabranih priplodnjaka), sledi faza čuvanja, kultivisanja, konzervisanja, i u poslednjem delu, faza prenošenja, odnosno transplantacija embriona u krave recipijente/primaoce. Po pravilu krave recipijenti ne moraju biti u genetskom smislu kvalitetna grla, ali bi trebala da imaju zadovoljavajući zdravstveni status i da su potvrđena u lakim teljenjima. Ovim putem se od istaknute krave (majke), godišnje može dobiti i 30-ak teladi. Ako znamo da se normalnom reprodukcijom u govedarstvu u proseku dobija jedno tele godišnje, onda je upotreba ovakve reproduktivne metode više nego opravdana u cilju unapređenja kvaliteta postojeće populacije.