- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

У Р Е Д Б A О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА ЗА 2011. ГОДИНУ

 

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА ЗА 2011. ГОДИНУ

- Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 39/11 од 3. јуна 2011. године-

 

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за подизање производних засада воћака и производних засада са наслоном винове лозе и хмеља, за 2011. годину.

Подстицајна средства користе се за накнаду трошкова куповине садница воћака, винове лозе и хмеља, за накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад, као и за накнаду трошкова набавке и постављања наслона (коље, стубови, жица, анкери и друго) код засада винове лозе и хмеља, а код засада винове лозе са традиционалним начином гајења са сортом Прокупац подстицајна средства користе се за накнаду трошкова куповине садница и набавку коља.

 

Комплетан текст Уредбе налази се у додатку.

DodatakVeličina
UREDBA VOĆE I LOZA.pdf294.46 KB