- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

У Р Е Д Б A О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО ЗА 2011. ГОДИНУ

 

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО ЗА 2011. ГОДИНУ

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 9/11 од 16. фебруара 2011. године

 

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења премије за млеко за 2011. годину..

Комплетан текст Уредбе се налази у додатку.

DodatakVeličina
UREDBA PREMIJE ZA MLEKO.pdf133.01 KB