- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

У Р Е Д Б A О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА РАТАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ У 2011. Г

 

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА РАТАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ  У 2011. ГОДИНИ

- Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 39/11 од 3 јуна 2011 године

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења средстава за регресирање репроматеријала за ратарску и повртарску производњу у 2011. години.

Репроматеријалом, у смислу ове уредбе, сматра се дизел гориво, евро дизел, односно биодизел, минерално ђубриво и декларисано семе.

Комплетан  текст  Уредбе  налази  се  у  додатку.

DodatakVeličina
UREDBA RATARSKA I POVRTARSKA PROIZVODNJA-KONAČNA VERZIJA.doc54.5 KB