- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Uredba o regresiranju dizel goriva za prolećne radove

 

POVRTARI, VOĆARI I VINOGRADARI NA LISTI PODSTICAJA

Beograd, 12. mart 2012.

  

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Uredbu o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini u cilju obavljanja prolećnih radova u poljoprivredi u 2012. godini u optimalnim agrotehničkim rokovima, čime se omogućava sprečavanje štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu proizvodnje osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ministarstvo poljoprivrede trgovine, šumarstva i vodoprivrede obezbedilo je 4,8 milijardi dinara kako bi omogućilo poljoprivrednicima nabavku goriva po subvencionisanim cenama.

Pravo na regresiranje dizel goriva ima fizičko lice, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje je u aktivnom statusu. Zahtev za ostvarivanje prava za regresiranje dizel goriva podnosi se Ministarstvu finansija (Upravi za trezor) ili preko asistenta savetodavca od 13. marta do 9. aprila 2012. godine preko obrasca - Zahtev za regresiranje dizel goriva.

Prodaju dizel goriva obavljaće ovlašćeni distributer, a bonovi u vrednosti od 60 dinara po litru se izdaju sa rokom važenja do 15. aprila 2012. godine. Fizičko lice može podneti zahtev na osnovu ove uredbe samo jedanput, a sredstva za regresiranje se ne odnose na pašnjake, ribnjake, bare i drugo neplodno zemljište.

U zavisnosti od biljne kulture po hektaru obradivog zemljišta, količina goriva za proizvodnju žitarica i industrijskog bilja iznosi do 40 litara, krmnog bilja do 30 litara, povrća do 75 litara, voća i grožđa do 100 litara, aromatičnog i lekovitog bilja do 50 litara i sadnog materijala do 100 litara.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ako ne obavi prolećne radove za kulture na površinama navedenim u Registru u skladu sa podnetim zahtevom.

(Za sve dodatne informacije, gazdinstva se mogu obratiti poljoprivrednim stručnim službama, odnosno asistentima.)