- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Usvojen zahtev stočara

 

PODSTICAJI ZA GOVEDARSTVO U SISTEMU „KRAVA-TELE”

Beograd, 10. jul 2013.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Goran Knežević doneo je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, što je među farmerima poznatije kao sistem „krava-tele”.

Pravo na ove podsticaje stočari su predlagali još pre šest godina i tek sa donošenjem zakona o trošenju Agrarnog budžeta (podsticaja) navedeno je da nadoknada za ovu kategoriju iznosi 20.000 dinara po muzari.

Deo stada hereforda u Ečkoj

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana i blond akviten, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. januara naredne godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave dojilje za _______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev podnosi se kopija pasoša za goveda, izvod iz glavne matične evidencije za krave dojilje koje pripadaju tovnim grlima čiste rase za koja se podnosi zahtev overen od strane odgajivačke organizacije, kao i izvod iz evidencije o registraciji gazdinstva i broju životinja na gazdinstvu iz Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, izdati i overeni od strane ovlašćene veterinarske organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

U EU pravo na podsticaje imaju i ukrštene tovne rase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

Stočari su ministru Kneževiću predlagali da ovim pravilnikom obuhvati i simentalsku rasu kao kombinovano goveče (meso mleko) i meleze tovnih rasa.

Ovom merom ukupan broj grla u sistemu „krava-tele” obuhvaćen podsticajima bio bi oko 4.000 grla. Pravilnik koji je objavilo ministarstvo evidentiraće oko hiljadu grla, a da bi se realizovao neophodno je da se ustanovi glavna matična evidencija. Prema standardima vođenja ove evidencije svega četiri farme u Srbiji imaju grla sa pedigreima, kao i jedan broj manjih gazdinstava.

Ukupan iznos podsticaja za ove stočare je 30.000.000 dinara iz Agrarnog budžeta.